e-notícies

EDR INTERACTIVA S.L. (en endavant EDR) en compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002 informa a l'usuari que les dades personals que facilita són de caràcter confidencial i s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat i responsabilitat d'EDR. L'ususari autoritza a EDR a utilitzar aquestes dades per mantenir la relació comercial, per l'enviament de publicitat de productes i serveis relacionats amb l'activitat negocial de la mateixa.

El fet de no acceptar aquestes condicions d'accés o de no respondre alguns dels camps que es sol·liciten comportarà la imposibilitat d'accedir al servei d'usuaris registrats i el servei de subscripció del butlletí. El document electrònic en que es formalitza la seva suscripció serà arxivat en els sistemes d'EDR.

L'usuari podrà consultar, rectificar, cancel·lar i oposar-se a que les seves dades siguin tractades en la nostre base de dades, accedint a web de l'e-notícies (www.e-noticies.cat)