Avís Legal

1. Responsabilitat en l'ús del Web per part de l'usuari d'e-noticies.com

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les que es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la incorrecta utilització per part de l'Usuari del Web. En el seu cas, l'Usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s'esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals.

2. Responsabilitat per el funcionament del Web.

El titular del Web exclou tota responsabilitat derivada d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, fallides telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.

Tanmateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat derivada per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic motivat per deficiències o sobre carga en les líneas telefòniques o en Internet, així com dels mals causats per terceres persones per intromissions il.legítimes fora del control del titular del Web.

El titular del Web està facultat per a suspendre temporalment, sense previ avís, l'accesibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

3. Responsabilitat per links.

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l'Usuari a altres Web gestionades per tercers.

El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte la informació inclosa fora del seu Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre la existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret.

El titular del Web queda exonerat de toda responsabilitat per el correcte funcionament d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquest enllaços, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a la que es pugui accedir, així como dels perjudicis que pogués patir l'Usuari en virtut de la informació continguda en la Web enllaçada.